Midtvejsmøde 2022

nov 23, 2022 - kl. 14:00-16:00

RådgivningsDanmark inviterer medlemsorganisationer til midtvejsmøde.
Midtvejsmødet afholdes en gang årligt med henblik på at drøfte politik, strategi og principielle spørgsmål vedrørende foreningen. På mødet fremlægges forslag til budget, medlemskontingent og akkrediteringsgebyr for 2023.

DEADLINES

Indkomne forslag skal sendes til RådgivningsDanmark på info@radgivnings.dk senest seks uger inden midtvejsmødet, det vil sige onsdag den 12. oktober 2022. Dagsorden og materiale til mødet udsendes fire uger før mødet, det vil sige onsdag den 26. oktober.
Tilmeldingsfrist til Midtvejsmødet er d. 16. november 2022.

Program

Om oplægget: Direktør og ph.d. Mads Roke Clausen fortæller om hans forskning i det nye økonomiske landskab for frivillige sociale organisationer. Mads fortæller bl.a. om, hvilke indtægtskilder, der er mest hensigtsmæssige for at rekruttere frivillige, og hvilke omkostninger der knytter sig til forskellige indtægter. Du kan også høre Mads komme med bud på hvilke organisatoriske strategier, som er mest hensigtsmæssige i det nye finansielle landskab.

tid og sted for mødet

Midtvejsmødet afholdes d. 23. november 2022 kl. 14.00-16.00 i København.  Det præcise sted følger.

Tilmelding

Medlemmer og associerede medlemmer er velkomne til at deltage i midtvejsmødet og i drøftelserne. Associerede medlemmer har dog ikke stemmeret.

Tilmelding via tilmeld-knappen øverst her på siden. For medlemmer, som ikke har mulighed for at deltage i København, tilbydes online deltagelse. Tilmelding til online deltagelse sker via mail til info@radgivnings.dk.

Tilmeldingsfristen er d. 16. november 2022.

BEHANDLING AF PERSONOPLYSNINGER IFM. TILMELDING TIL ARRANGEMENTER

Når du tilmelder dig et arrangement hos RådgivningsDanmark, bliver dit navn og din mail noteret på en deltagerliste. Denne liste bliver gemt til internt brug i indeværende kalenderår plus ét år, derefter slettes den, jf. foreningens slettepolitik. Formålet med at gemme disse oplysninger er at kunne optimere drift og servicering samt sikre kvalitet i kontakten til foreningens medlemmer.

Modtag nyhedsbrev

Tilmeld dig nyhedsbrevet og få information om RådgivningsDanmarks aktiviteter.