Akkreditering trin-for-trin

Få overblik over, hvordan en akkreditering forløber trin-for-trin.

 

1. Kvalitetsbeskrivelse

Rådgivningen udarbejder en kvalitetsbeskrivelse ud fra RådgivningsDanmarks kvalitetsmodel. Der aftales en dato for auditdag, og rådgivningen oplyses om det tilknyttede auditorteam. Alle auditorer har underskrevet en tavshedspligts- og habilitetserklæring, og det er muligt for rådgivningen at fravælge et match grundet inhabilitet.

2. Auditorer forbereder auditdagen

Auditorteamet består af en akkrediteringsfaglig og en rådgivningsfaglig auditor. Auditorteamet gennemgår sammen kvalitetsbeskrivelsen og forbereder auditdagen.

3. Auditdag

Auditorteamet kommer på besøg i rådgivningen. De vil typisk få en rundvisning og interviewe ledelse, ansatte og frivillige, og lytte med på igangværende rådgivning.
Efter besøget udarbejder auditorerne en auditrapport, som er den samlede vurdering af rådgivningen.

4. Akkrediteringsnævnet træffer afgørelse

På baggrund af auditrapporten træffer nævnet afgørelse, om rådgivningen kan akkrediteres. Rådgivningen modtager auditrapporten med feedback til hvert punkt i kvalitetsmodellen. Disse kan være inden for tre kategorier:

Såfremt rådgivningen har OK til alle punkter, vil nævnet akkreditere rådgivningen uden videre. Har rådgivningen MUO eller SUO, vurderer nævnet, om rådgivningen kan rette op på disse indenfor tre måneder. Rådgivningen får herefter en handlingsplan og tidsfrist.

Når rådgivningen er klar, kontaktes sekretariatet med dokumentation på, hvordan der er rettet op på uoverensstemmelserne. Nævnet afgør, om disse er fyldestgørende, og om rådgivningen kan akkrediteres. Vurderer nævnet, at uoverensstemmelserne er så store, at der ikke kan rettes op indenfor tre måneder, kan rådgivningen ikke akkrediteres og muligheden for fremtidig akkreditering drøftes.

Under Publikationer findes “Retningslinjer for tildeling, vedligeholdelse og tilbagekaldelse af akkreditering”, hvor de forskellige procedurer, der følger de forskellige typer afgørelser, fremgår.

5. Kvalitetsstempel

Når rådgivningen lever op til kvalitetskravene, bliver rådgivningen akkrediteret.

Rådgivningen får RådgivningsDanmarks kvalitetsstempel.

Rådgivningerne skal én gang årligt følge op på deres akkreditering og tilpasse kvalitetsbeskrivelsen, hvis der er væsentlige ændringer. En akkreditering er gyldig i tre år, herefter skal rådgivningen genakkrediteres.

Se hvilke rådgivninger, der er akkrediteret – gå efter kvalitetsstemplet.

Modtag nyhedsbrev

Tilmeld dig nyhedsbrevet og få information om RådgivningsDanmarks aktiviteter.