Kvalitetsmodel

RådgivningsDanmarks kvalitetsmodel er skræddersyet til den sociale rådgivningsbranche.

I foråret 2015 blev kvalitetsmodellens temaer og kriterier første gang udviklet på en række møder i en vekselvirkning mellem fagpersoner fra medlemsorganisationerne, akkrediteringsfaglige eksperter, bestyrelse og et panel af faglige eksperter fra myndigheder, uddannelsesinstitutioner og organisationer på det sociale område.

Modellen beskriver en kvalitetsstandard for sociale rådgivningstilbud og er delt op i følgende fem temaer:

1. Ydelse og målgruppe
2. Faglig tilgang og metode
3. Kompetencer
4. Værdier, etik og lovgivning
5. Ledelse og inddragelse

Hvert tema har et særskilt formål, som sætter fokus på en bestemt del af rådgivningens arbejde. Temaerne indeholder en række kriterier, som beskriver, hvad rådgivningen skal leve op til for at opfylde temaets formål.

Under Viden og publikationer kan medlemmer finde den fulde kvalitetsmodel (kræver login)  og andre interesserede kan finde en beskrivelse af kvalitetsmodellens temaer og formål  (kræver ikke login).

En rummelig model

Modellen er kvalitativ og designet til at være fleksibel og rummelig for at give plads til den mangfoldighed og forskellighed i rådgivningstilbuddene, som kommer brugerne til gode. Derfor er kriterierne sjældent absolutte, da fokus er på læring og udvikling. Modellen er mere udviklende end kontrollerende og indeholder f.eks. ikke scoringssystemer med tal.

Formålet med denne tilgang er, at det enkelte rådgivningstilbud skal leve op til branchens fælles standarder, og samtidig skal den innovative tilgang og selvstændige nytænkning, der kendetegner branchen, understøttes og bidrage til udviklingen af det samlede sociale rådgivningsfelt. Kvalitetsmodellen udvikles løbende, så den altid er relevant i forhold til rådgivningernes virkelighed.

Få overblik over akkrediteringsforløbet trin-for-trin.

Modtag nyhedsbrev

Tilmeld dig nyhedsbrevet og få information om RådgivningsDanmarks aktiviteter.