Fordele ved akkreditering

Der er mange fordele ved at blive akkrediteret af RådgivningsDanmark

Her er 4 gode argumenter for at blive akkrediteret.

Stå stærkere overfor brugerne

Akkrediteringen er et kvalitetsstempel, som viser, at rådgivningstilbuddet lever op til branchens fælles standarder.
Det øger brugernes tryghed om kvaliteten af netop jeres rådgivning. Samtidig skaber det en tillid til jeres rådgivningstilbud – at I gør det, I siger, I gør.

Stå stærkere overfor finansieringskilder

En akkreditering sender et signal om kvalitet og legitimitet til det offentlige, fonde og andre potentielle donorer. De får en vished om:

  • At I yder kvalificeret og fagligt funderet rådgivning til målgruppen
  • At jeres organisatoriske struktur lever op til branchens standarder

Derfor er et akkrediteret rådgivningstilbud et mere attraktivt valg for ekstern finansiering og anden støtte.

”Auditorerne talte med både ansatte og frivillige, og det var tydeligt, at de havde læst på lektien. De stillede spørgsmål, som vi ikke selv tænker over i hverdagen, og pointerede meget relevante elementer. Generelt foregik det meget professionelt og ordentligt, og det var også fedt at få lov til at fortælle om, hvad vi laver. Vi oplevede auditbesøgene som rare og meget lærerige.” – Eva Tetzlaff, rådgivningschef i Settlementet

 

Bliv klogere på egen organisation

Akkrediteringssystemet handler bl.a. om faglig tilgang, kompetencer, etik, ledelse og selve ydelsen. Under akkrediteringsprocessen kommer I til at undersøge alle disse temaer inden for jeres egen organisation.

Som medlem af brancheforeningen bliver I desuden del af et netværk af sociale rådgivningstilbud, som arbejder med de samme temaer på mange forskellige måder.

Det giver nye vinkler på, hvordan I arbejder med social rådgivning, og nye indsigter i, hvad der gør jeres organisation unik.

Bliv endnu bedre

Akkrediteringssystemet er designet til at understøtte kvalitetsudviklingen hos RådgivningsDanmarks medlemmer. Det er et dynamisk redskab, der kan bruges til at udvikle rådgivningstilbuddet.

Ved at blive klogere på jer selv bliver I samtidig klogere på, hvordan I kan udvikle jer – på områder som fx supervision, håndtering af frivillige, brugerinddragelse og informationsstruktur. Det kan i sidste ende betyde, at I kan tilbyde bedre rådgivning til jeres målgruppe.

Mødrehjælpen blev i 2017 akkrediteret, som én af de første rådgivninger i Danmark. På billedet ses stolte medarbejdere fra Mødrehjælpen med deres akkrediteringsbevis 2017