Fordele ved akkreditering

Der er mange fordele ved at blive akkrediteret af RådgivningsDanmark. Her er fire gode argumenter for at blive akkrediteret.

Stå stærkere over for brugerne

Akkrediteringen er et kvalitetsstempel, som viser, at rådgivningstilbuddet lever op til branchens fælles standarder.
Det øger brugernes tryghed om kvaliteten af netop jeres rådgivning. Samtidig skaber det en tillid til jeres rådgivningstilbud – at I gør det, I siger, I gør.

”Auditorerne talte med både ansatte og frivillige, og det var tydeligt, at de havde læst på lektien. De stillede spørgsmål, som vi ikke selv tænker over i hverdagen, og pointerede meget relevante elementer. Generelt foregik det meget professionelt og ordentligt, og det var også fedt at få lov til at fortælle om, hvad vi laver. Vi oplevede auditbesøgene som rare og meget lærerige.” – Eva Tetzlaff, rådgivningschef i Settlementet, der er medlem af RådgivningsDanmark.

Stå stærkere over for finansieringskilder

En akkreditering sender et signal om kvalitet og legitimitet til det offentlige, fonde og andre potentielle donorer. De får en vished om:

  • at I yder kvalificeret og fagligt funderet rådgivning til målgruppen
  • at jeres organisatoriske struktur lever op til branchens standarder.

Derfor er et akkrediteret rådgivningstilbud et mere attraktivt valg for ekstern finansiering og anden støtte.


Bliv klogere på egen organisation

Akkrediteringssystemet handler blandt andet om faglig tilgang, kompetencer, etik, ledelse og selve ydelsen. Under akkrediteringsprocessen kommer I til at undersøge alle disse temaer inden for jeres egen organisation.

Det giver nye vinkler på, hvordan I arbejder med social rådgivning, og nye indsigter i, hvad der gør jeres organisation unik.

Bliv endnu bedre

Akkrediteringssystemet er designet til at understøtte kvalitetsudviklingen hos RådgivningsDanmarks medlemmer. Det er et dynamisk redskab, der kan bruges til at udvikle rådgivningstilbuddet.

Ved at få øget indsigt i jeres faglige tilgange og kompetencer, bliver I samtidig klogere på, hvordan I kan udvikle jer og bliver endnu dygtigere til dét, I allerede gør. Det gælder fx områder som supervision, håndtering af frivillige, brugerinddragelse og informationsstruktur.

Akkrediterede rådgivninger

Bryd Tavsheden
Børnetelefonen
GirlTalk.dk
Livslinien
LMS’ rådgivninger
Mødrehjælpen
Sexlinien og Privatsnak
Startlinjen
Ventilen

Modtag nyhedsbrev

Tilmeld dig nyhedsbrevet og få information om RådgivningsDanmarks aktiviteter.