Fordele ved akkreditering

Der er mange fordele ved at blive akkrediteret af RådgivningsDanmark. Her er fire gode argumenter.

Stå stærkere over for brugerne

Akkrediteringen er et kvalitetsstempel, som viser, at rådgivningstilbuddet lever op til branchens fælles standarder. Det øger brugernes tryghed i forhold til kvaliteten af tilbuddets rådgivning. Brugerne kan have tillid til, at man i rådgivningen gør det, man siger, man gør – og at rådgiverne er klædt på til opgaven.

Stå stærkere over for finansieringskilder

En akkreditering sender et signal om kvalitet og legitimitet til det offentlige, fonde og andre potentielle donorer. De får en vished om:

  • at rådgivningen yder kvalificeret og fagligt funderet rådgivning til målgruppen
  • at de organisatoriske strukturer lever op til branchens standarder.

Derfor er et akkrediteret rådgivningstilbud et mere attraktivt valg for ekstern finansiering og anden støtte.

”Akkrediteringsarbejdet har betydet en styrket rådgivning. Desuden har det at opnå akkrediteringen vejet positivt i en donation, som rådgivningen modtog efterfølgende” – rådgivningskoordinator i medlemsforening


Bliv klogere på egen organisation

Akkrediteringssystemet handler blandt andet om faglig tilgang, kompetencer, etik, ledelse og selve ydelsen. Under akkrediteringsprocessen kommer rådgivningen til systematisk at undersøge alle disse temaer indenfor egen organisation.

Det giver nye vinkler på, hvordan man i tilbuddet arbejder med social rådgivning, og nye indsigter i, hvad der gør organisationen unik.

Bliv endnu bedre

Akkrediteringssystemet er designet til at understøtte kvalitetsudviklingen hos RådgivningsDanmarks medlemmer. Det er et dynamisk redskab, der kan bruges til at udvikle rådgivningstilbuddet.

Ved at få øget indsigt i rådgivningens faglige tilgange og kompetencer, bliver man samtidig klogere på, hvordan rådgivningen kan udvikle sig og bliver endnu dygtigere til dét, den allerede gør. Det gælder f.eks. områder som supervision, håndtering af frivillige, brugerinddragelse og informationsstruktur.

Se hvilke rådgivninger, der er akkrediteret – gå efter kvalitetsstemplet.

Modtag nyhedsbrev

Tilmeld dig nyhedsbrevet og få information om RådgivningsDanmarks aktiviteter.