Søg om optagelse på auditoruddannelsen hos RådgivningsDanmark

RådgivningsDanmark søger auditorer og udbyder derfor for fjerde gang auditoruddannelsen, som er et krav for at blive optaget i foreningens auditorkorps. Uddannelsen giver en solid indsigt i kvalitetsarbejdet på det sociale rådgivningsfelt og er en unik mulighed for både faglig og personlig udvikling.

Du kan nu søge om optagelse på RådgivningsDanmarks auditoruddannelse, der finder sted i starten af 2025. Som uddannet auditor kan du efterfølgende ansøge om blive optaget i RådgivningsDanmarks auditorkorps og være med til at udvikle kvaliteten på det gratis, sociale rådgivningsfelt. Deltagelse på uddannelsen kan desuden give kompetencer til at styrke og sikre kvalitetsudviklingen i din egen rådgivning.

OM UDDANNELSEN

På uddannelsen tager vi afsæt i RådgivningsDanmarks kvalitetsmodel, som er det værktøj, rådgivningerne akkrediteres efter. Se modellen her. Vi stiller skarpt på forskellige emner i modellen f.eks. faglig tilgang og metode, brugerevaluering, relevant lovgivning og ledelse ift. kvalitetsarbejdet i rådgivning. Gennem arbejdet med teoretiske perspektiver, modeller og øvelser vil du desuden blive klædt på til rollen som auditor ift. interview- og observationsteknik, samarbejdet i et auditorteam, håndtering af etiske dilemmaer mv.  Det er intense undervisningsdage, og du skal regne med at bruge tid på forberedelse inden uddannelsen og mellem uddannelsesdagene.

UDDANNELSENS INDHOLD OG OPBYGNING

 • Dag 1: Tirsdag d. 28/1 2025, kl. 9-16
  Hvad er kvalitet og hvordan vurderer vi kvalitet i rådgivningstilbud
 • Dag 2: Onsdag d. 29/1 2025, kl. 9-16
  Kvalitetsmodellen og rollen som auditor
 • Dag 3: Tirsdag d. 25/2 2025, kl. 9-16
  Kvalitetsmodellen og nævnets arbejde
 • Dag 4: Onsdag d. 26/2 2025, kl. 9-16
  Akkrediteringsproces som organisationsudvikling og samarbejde med auditee
 • Dag 5: Tirsdag d. 11/3 2025, kl. 9-16
  Samarbejdet i auditorkorpset og eksamensforberedelse
 • Dag 6: Tirsdag d. 25/3 2025, kl. 9-16
  Eksamen for alle hele dagen (eksamen bedømmes som bestået eller ikke bestået).
 • Følforløb og optagelse i auditorkorpset: Andet og tredje kvartal 2025
  Efter bestået eksamen kommer du i følforløb, hvor du som nyuddannet auditor deltager i et audit ved en rådgivning sammen med erfarne auditorer. Efter følforløbet har du en evaluerende samtale med en konsulent fra RådgivningsDanmarks sekretariat, hvorefter du kan søge om optagelse i auditorkorpset.

UDDANNELSENS LÆRINGSMÅL
Deltagerne skal ved endt uddannelse have opnået viden, færdigheder og kompetencer ift.: 

 • at kunne analysere kvalitetsbeskrivelse og rådgivningspraksis, som den udfolder sig under audit, og vurdere samt argumentere for, hvorvidt rådgivningen efterlever kriterierne i kvalitetsmodellen.
 • at kunne analysere, hvordan kvalitet kommer til udtryk på forskellig vis i den enkelte rådgivning, og reflektere over, hvordan kvalitetsmodellen bedst muligt kommer i spil i et lærings- og udviklingsperspektiv.
 • at kunne skabe overblik, prioritere og træffe valg ved forberedelse og afvikling af audit.
 • at kunne kommunikere og samarbejde respektfuldt og konstruktivt med auditee, auditorkolleger, akkrediteringsnævn og sekretariat ifm. et akkrediteringsforløb.
 • at kunne reflektere over og anlægge et udviklingsperspektiv på egen rolle som auditor og bidrag ind i samarbejdet.

HVEM SØGER VI

Ud over at have lyst til arbejdet som auditor, ønsker vi, at du har:

 • viden om og erfaring med socialt arbejde, frivilligt arbejde eller rådgivning på det sociale område eller viden om og erfaring med organisations- og kvalitetsudvikling på det sociale område,
 • evnen til at kunne analysere, reflektere og vurdere i et komplekst rådgivningsfelt med RådgivningsDanmarks kvalitetsmodel som værktøj,
 • en engageret og respektfuld tilgang til de organisationer, der går gennem en akkrediteringsproces,
 • evne til at kunne samarbejde, bevare overblik og handlekompetence under pres, og
 • åbenhed overfor sparring og ønske om kontinuerligt at arbejde med udvikling af egen rolle som auditor.

ARBEJDET SOM AUDITOR
Som auditor, vil du – altid i teams af to – være RådgivningsDanmarks repræsentant og forestå audit i forbindelse med akkrediteringsforløb. Se hvad akkreditering indebærer trin-for-trin.

Som auditor forventes du at deltage i to til tre akkrediteringer årligt, og du kan forvente en arbejdsbyrde på omkring 25 timer per akkrediteringsforløb. Auditoropgaven aflønnes med et fast timehonorar.

Se RådgivningsDanmarks nuværende auditorkorps.

INFORMATIONSMØDER OG ANSØGNING OM OPTAGELSE
Vi afholder to online informationsmøder om uddannelsen hhv. den 13. juni 2024 kl. 14-15 og den 1. oktober 2024 kl. 15-16.

Send en ansøgning om plads på uddannelsen til Kvalitetskonsulent Ulla Lyndby Christensen på ulc@radgivnings.dk. Ansøgningen skal bestå af ½ sides motiveret ansøgning samt CV.

Du bliver inviteret til en samtale, og umiddelbart herefter får du svar på, om du er optaget på uddannelsen. Ansøgninger behandles og pladser tildeles løbende. Ansøgningsfristen er 1. november 2024.  

PRIS
Det koster 17.500 kr. ex. moms at deltage i uddannelsen. Gebyret faktureres umiddelbart efter optagelse. Forplejning er inkluderet i prisen.

Vi gør opmærksom på, at du selv skal afholde udgifter til transport på uddannelsesdagene og enkelte bøger. Bøgerne vil kunne lånes på biblioteket.

UDDANNELSESSTED
Undervisningen afholdes ved La Oficina på Frederiksberg.

OM RÅDGIVNINGSDANMARK
RådgivningsDanmark er brancheforening for almennyttige, ikke-erhvervsdrivende organisationer, som tilbyder gratis social rådgivning til mennesker i komplicerede livssituationer. Foreningen varetager medlemmernes fælles interesser og styrker deres faglige og organisatoriske udvikling, bl.a. gennem en akkrediteringsordning, vidensopbygning og netværk.

SPØRGSMÅL
Har du spørgsmål, er du meget velkommen til at kontakte kvalitetskonsulent Ulla Lyndby Christensen på tlf. 6131 4273.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Få spændende nyheder, læs faglige artikler og se vores arrangementer

Nej tak, jeg vil ikke tilmelde mig.