Akkrediteringsnævn

RådgivningsDanmarks akkrediteringsnævn er akkrediteringsordningens højeste instans. Det er nævnet, som træffer den endelige afgørelse om akkreditering.

Når auditorerne har vurderet en rådgivning gennem en auditrapport, beslutter nævnet, om rådgivningen kan akkrediteres. Det er også nævnet, som udarbejder eventuelle handlingsplaner til rådgivningen og herefter vurderer, om handlingsplanerne er blevet fulgt.

Medlemmer af nævnet

Nævnet består af seks medlemmer og en forperson. Medlemmerne skal bestå af:

  • to rådgivningsfaglige auditorer, som repræsenterer medlemsorganisationerne, har gennemført RådgivningsDanmarks auditoruddannelse og er tilknyttet foreningens auditorkorps,
  • to akkrediteringsfaglige eksperter, som har relevante faglige kompetencer, hvoraf minimum én er tilknyttet foreningens auditorkorps
  • to eksterne eksperter med relevante kompetencer.

Forpersonen for nævnet er medlem af RådgivningsDanmarks bestyrelse. Ingen af nævnets øvrige medlemmer må være medlem af bestyrelsen i RådgivningsDanmark.

Se medlemmerne af akkrediteringsnævnet her.

Under Viden og publikationer findes “Retningslinjer for tildeling, vedligeholdelse og tilbagekaldelse af akkreditering”, der er udarbejdet med det formål at skabe gennemsigtighed i forhold til afgørelser truffet af akkrediteringsnævnet.

Modtag nyhedsbrev

Tilmeld dig nyhedsbrevet og få information om RådgivningsDanmarks aktiviteter.