Auditorkorps

Auditorer er de personer, som undersøger organisationen og vurderer akkrediteringen sammen med nævnet.

RådgivningsDanmarks auditorkorps består af to typer auditorer:

  • Akkrediteringsfaglige auditorer
  • Rådgivningsfaglige auditorer

Auditorkorpset består på nuværende tidspunkt af tre akkrediteringsfaglige auditorer og ni rådgivningsfaglige auditorer.

Akkrediteringsfaglige auditorer

De akkrediteringsfaglige auditorer er førende eksperter på akkrediteringsområdet i Danmark. De har taget auditoruddannelse i Danmark og Bruxelles og har arbejdet som henholdsvis direktør og formand i det tidligere AkkrediteringDanmark. De har også været med at til at udvikle RådgivningsDanmarks kvalitetsmodel.

“Det giver en meget høj kvalitet at få de rådgivningsfaglige auditorers viden og input fra hverdagen på de forskellige rådgivningsområder. Det udvikler kompetencerne i RådgivningsDanmarks auditorteam – Liselotte Juul, akkrediteringsfaglig auditor”

Rådgivningsfaglige auditorer

De rådgivningsfaglige auditorer er til hverdag ansat i RådgivningsDanmarks medlemsorganisationer, og gennemgik i 2016/2017 RådgivningsDanmarks auditoruddannelse. De rådgivningsfaglige auditorer kvalificerer og skræddersyer akkrediteringsordningen yderligere med specifikke kompetencer og praksiserfaringer fra rådgivningsområdet. Derudover bringer de konkrete værktøjer og inspiration om kvalitetsarbejde med tilbage i egen organisation.

En akkreditering vurderes af et auditorteam bestående af én akkrediteringsfaglig auditor og minimum én rådgivningsfaglig auditor.

Alle auditorer underskriver en tavshedspligts- og habilitetserklæring.

Her ses auditorkorpset på billedet taget fra RådgivningsDanmarks auditoruddannelse.