Ny akkrediteringsrunde efterår 2017

Første akkrediteringsrunde er snart afsluttet. Alle 8 rådgivninger er indstillet til akkreditering – dog arbejder nogle stadig på særlige opmærksomhedspunkter, inden akkrediteringen er i hus.

Vi er allerede nu klar til at åbne op for tilmeldinger til næste akkrediteringsrunde, som primært vil foregå i perioden august til december.

Pris
Prisen for akkreditering i denne runde er kun 10.000 kr.

Akkrediteringsprocessens faser

  • Udarbejdelse af kvalitetsbeskrivelse: Rådgivningen beskriver og dokumenterer, hvordan rådgivningen arbejder ud fra de 6 temaer i kvalitetsmodellen. Kvalitetsbeskrivelsen afleveres medio september (præcis dato følger).
  • RådgivningsDanmarks auditorer gennemgår i oktober kvalitetsbeskrivelsen og forbereder auditbesøg hos rådgivningen.
  • Auditbesøg: Et auditbesøg varer 1 dag og foregår hos rådgivningen. Auditorerne observerer og interviewer ansatte og frivillige for at vurdere om rådgivningen gør, hvad den siger, den gør. Auditbesøget vil ligge i november.
  • Herefter vurderer auditorerne kvalitetsbeskrivelsen og auditbesøget i en auditrapport. RådgivningsDanmarks akkrediteringsnævn afgør i december, om rådgivningen kan akkrediteres.

Nærmere information om efterårets akkrediteringsproces følger.

Læs her, hvordan Settlementet oplevede akkrediteringsprocessen i testfasen.

Der er maks. 9 pladser, som besættes efter først-til-mølleprincippet.

Ved I allerede nu, at I ønsker en plads, eller har I spørgsmål, så kontakt sekretariatet på info@raadgivningsdanmark.dk.

Fordele ved at få RådgivningsDanmarks kvalitetsstempel er:

  • Kvaliteten af jeres rådgivning bliver synlig både for brugerne, men også for samarbejdspartnere og bidragsydere.
  • I får nye indsigter i jeres organisation og inspiration til det fremtidige arbejde med kvalitet.
  • Akkrediteringen koster igen i denne runde kun 10.000 kr. (Værdi: 40.000 kr.).
  • I går forrest i foreningens mission om at sikre fælles og høje standarder for kvalitet i sociale rådgivningstilbud.

 

Related Post