#Nyt fra akkrediteringsprocessen

Akkrediteringsprocessen er i fuld gang.

Ansøgerne afleverede deres kvalitetsbeskrivelse inden jul og nu arbejder auditorerne med vurderinger og forberedelser til auditbesøg.

“Rådgivningerne har lavet det største arbejde med at indsamle information og skrive kvalitetsbeskrivelsen. Nu arbejder vi på højtryk med at nørde rådgivningernes beskrivelser, bilagsdokumenter og hjemmesider ned til mindste detalje,”
fortæller Liselotte Juul, akkrediteringsfaglig auditor og underviser på auditoruddannelsen.

ASPIRANTER BIDRAGER MED HØJ KVALITET

Auditorerne vurderer kvalitetsbeskrivelserne sammen med auditoraspiranterne, som er under uddannelse. Aspiranterne kommer, modsat auditorerne, fra rådgivningsbranchen, så rådgivningsfagligheden bringes i spil.

“Det giver en meget høj kvalitet at få aspiranternes viden og input fra hverdagen på rådgivningsområdet. Det er helt klart med til at udvikle vores kompetencer i RådgivningsDanmarks auditorteam”, fortæller Liselotte Juul.

Auditorerne har hver én eller to aspiranter med som føl på en akkrediteringsansøger. Auditorer og aspiranter læser hver især kvalitetsbeskrivelserne og holder herefter et møde, hvor observationer og kommentarer diskuteres.

AUDITBESØG

På møderne forberedes auditbesøgene, som afholdes på aftalte dage i løbet af foråret. Auditorerne vil interviewe en bred vifte af medarbejdere og frivillige for at undersøge om rådgivningerne gør det, de siger, de gør.

Auditbesøgene varer typisk én dag og er det sidste led i vurderingen af, om en rådgivning kan akkrediteres.

RådgivningsDanmark forventer at gennemføre næste runde akkrediteringer til efteråret.
Ønsker jeres rådgivning at blive akkrediteret, så tilkendegiv interesse til sekretariatet på info@raadgivningsdanmark.dk

Related Post