#Akkreditering

Ti svar på spørgsmål om akkreditering

jun 15, 2017

1. Hvad er akkreditering i RådgivningsDanmark?
Akkreditering er en certificeringsproces, hvor et medlem af RådgivningsDanmark kan få vurderet deres arbejde og modtage et kvalitetsstempel. RådgivningsDanmarks akkrediteringsmodel er ikke kun en kontrolindsats, men også en mulighed for at styrke og videreudvikle kvaliteten i rådgivningen.

2. Hvad består en akkrediteringsproces af?
En akkrediteringsproces består overordnede af tre faser:

Se en detaljeret beskrivelse af processen

3. Hvorfor blive akkrediteret?
At blive akkrediteret har en række fordele

4. Hvor meget tid skal man bruge på en akkrediteringsproces?
Det afhænger af, hvor langt man som rådgivning i forvejen er med at beskrive sin organisation. Det er dog blevet vurderet til ca. en uges arbejde gennemsnitligt for en medarbejder + et auditbesøg á en dag, hvor ledelse og rådgivere også skal være til rådighed.
Læs et interview med Settlementet som deltog i testfasen af akkreditering

5. Hvem vurderer akkrediteringen?
En akkreditering vurderes hovedsagligt af et auditorteam bestående af en akkrediteringsfaglig og en rådgivningsfaglig auditor.

De rådgivningsfaglige auditorer har netop gennemgået en auditoruddannelse og arbejder til dagligt i RådgivningsDanmarks medlemsorganisationer. Det betyder, at de både har særlig indsigt i kvalitetsmodellen og erfaring fra rådgivningsbranchen.

Alle auditorer har underskrevet en tavshedspligts- og habilitetserklæring, og det er muligt for auditorer og rådgivninger at fravælge et match grundet inhabilitet. Den endelige vurdering af akkrediteringen afgøres af akkrediteringsnævnet, som består af de akkrediteringsfaglige auditorer og en nævnsformand, som sidder i RådgivningsDanmarks bestyrelse.

6. Hvad er prisen og hvorfor?
Den reelle kostpris for en akkreditering er ca. 40.000 kr. Pt er prisen dog nedsat til 10.000 kr., for at prioritere, at akkreditering skal være muligt for alle vores medlemmer. Der tages forbehold for, at prisen kan ændres i fremtiden.
Læs om fastsættelse af prisen for akkreditering.

7. Vi har ikke råd til akkreditering lige nu, hvad kan vi så?
Som medlem af RådgivningsDanmark arbejder man hen imod at blive akkrediteret. Indtil da er det en rigtig god ide at læse kvalitetsmodellen igennem og sætte sig ind i, hvad arbejdet med kvalitet og akkreditering indebærer.
Få tre gode råd til at forberede en akkreditering.

8. Hvordan viser vi omverdenen, at vi er blevet akkrediteret?
En akkrediteret rådgivning får et særligt akkrediteringslogo af RådgivningsDanmark, som må benyttes på rådgivningens hjemmeside, i kommunikationsmateriale mm.

9. Hvornår udløber en akkreditering?
En akkreditering er gyldig i tre år, hvor rådgivningens kvalitetsansvarlige årligt skal sikre, at kvalitetsbeskrivelsen justeres ift. den aktuelle praksis. Efter de tre år skal rådgivningen i gennem en akkrediteringsproces igen.

10. Hvordan og hvornår søger man om akkreditering?
Tilmeld rådgivningen til næste akkrediteringsrunde senest 1. juli på info@raadgivningsdanmark.dk.

Har vi ikke besvaret alle dine spørgsmål, er du altid velkommen til at kontakte sekretariatet på info@raadgivningsdanmark.dk

 

Læs flere nyheder
Modtag nyhedsbrev

Tilmeld dig nyhedsbrevet og få information om RådgivningsDanmarks aktiviteter.