#Akkreditering

10 svar på spørgsmål om akkreditering

jun 15, 2017

1. Hvad er akkreditering i RådgivningsDanmark?
Akkreditering er en certificeringsproces, hvor et medlem af RådgivningsDanmark kan få vurderet deres arbejde og modtage et kvalitetsstempel. RådgivningsDanmarks akkrediteringsmodel er ikke kun en kontrolindsats, men også en mulighed for at styrke og videreudvikle kvaliteten i rådgivningen.

2. Hvad består en akkrediteringsproces af?
En akkrediteringsproces består overordnede af 3 faser:
Rådgivningen skriver en kvalitetsbeskrivelse af deres organisation med udgangspunkt i kvalitetsmodellen. Kvalitetsbeskrivelsen skal være sendt 15. September.
2. Auditbesøg á 1 dag (denne dag vil ligge i ugerne 43-46 efter aftale)
3. Afgørelse og evt. certificering.
Se en detaljeret beskrivelse af processen

3. Hvorfor blive akkrediteret?
At blive akkrediteret har en række fordele:

4. Hvor meget tid skal man bruge på en akkrediteringsproces?
Det afhænger af, hvor langt man som rådgivning i forvejen er med at beskrive sin organisation.
Det er dog blevet vurderet til ca. en uges arbejde gennemsnitligt for en medarbejder + et auditbesøg á 1 dag, hvor ledelse og rådgivere også skal være til rådighed.
Læs et interview med Settlementet som deltog i testfasen af akkreditering.

5. Hvem vurderer akkrediteringen?
En akkreditering vurderes hovedsagligt af et auditorteam bestående af en akkrediteringsfaglig og en rådgivningsfaglig auditor.
De rådgivningsfaglige auditorer har netop gennemgået en auditoruddannelse og arbejder til dagligt i nogle af RådgivningsDanmarks medlemmers rådgivninger. Formålet er at de kan kvalificere blikket med viden og erfaring fra rådgivningsbranchen.

Alle auditorer har underskrevet en tavshedspligts- og habilitetserklæring og det er muligt for auditorer og rådgivninger at fravælge et match grundet inhabilitet.Den endegyldige vurdering af akkrediteringen afgøres af akkrediteringsnævnet, som består af de akkrediteringsfaglige auditorer og en nævnsformand, som sidder i RådgivningsDanmarks bestyrelse.

6. Hvad er prisen og hvorfor?
Den reelle kostpris for en akkreditering er ca. 40.000 kr. Vi har dog sat prisen ned i denne runde til 10.000 kr., da vi prioriterer, at akkreditering skal være muligt for alle vores medlemmer. Der tages forbehold for, at prisen kan ændres i fremtiden.

7. Vi har ikke råd til akkreditering lige nu, hvad kan vi så?
Som medlem af RådgivningsDanmark arbejder man hen imod at blive akkrediteret. Indtil da er det en rigtig god ide at læse kvalitetsmodellen igennem og få inspiration til arbejde med kvalitet.

8. Hvordan viser vi omverdenen, at vi er blevet akkrediteret?
En akkrediteret rådgivning får et særligt akkrediteringslogo af RådgivningsDanmark, som må benyttes på rådgivningens hjemmeside, i kommunikationsmateriale mm.

9. Hvornår udløber en akkreditering?
En akkreditering er gyldig i tre år, hvor rådgivningens kvalitetsansvarlige årligt skal sikre, at kvalitetsbeskrivelsen justeres ift. den aktuelle praksis.
Efter de tre år skal rådgivningen i gennem en akkrediteringsproces igen.

10. Hvordan og hvornår søger man om akkreditering?
Tilmeld rådgivningen til næste akkrediteringsrunde senest 1. juli på info@raadgivningsdanmark.dk.

Har vi ikke besvaret alle dine spørgsmål, er du altid velkommen til at kontakte sekretariatet på info@raadgivningsdanmark.dk

 

Læs flere nyheder